Sunday, May 27, 2012

Biglang Tama

 

Hindi ko inaasahan
Surpresa sa aking daanan
Pagdating mo ng biglaan
Walang sadyang nasaktuhan.

Hindi ko naman kailangan
Bigla na lang hinahanap
Pagdating mo ng biglaan,
Oras ng ako'y tinamaan.

Hindi ko hinahanap
Bigla ka naging kailangan
Walang oras na nasayang
Lahat naging makabuluhan.

Hindi ko inasahan
Biglang hulog sa 'yong lansangan
Pagdating mo ng biglaan
Biglaan din ang hangganan.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...